ASAC

asac.alpenclub.nl » Bestuur

91ste bestuur: ascendo ergo sum

Het bestuur van de Amsterdamse Studenten Alpen Club ontfermt zich over alle bestuurlijke taken van de ASAC en doet hetgeen nodig is de doelstelling van de ASAC te bereiken: “het doen beoefenen en bevorderen van de bergsport in de ruimste zin des woords”. Zo stuurt het bestuur o.a. commissies aan, organiseert activiteiten, onderhoudt interne en externe contacten met verenigingen en instanties en draagt zorg voor de materialen die nodig zijn. Daarnaast is het bestuur druk bezig met het aansturen van het organiseren van opleidingen en klimweekenden.

Heb je vragen aan het bestuur? Stuur een mailtje!

Voorzitter: Marjolein Toorians (voorzitter@asac.climbing.nl)

Penningmeester: Ywen VerLoren van Themaat (penningmeester@asac.climbing.nl)

Secretaris: Emma Verhulp (secretaris@asac.climbing.nl)

WeCo: Jiska Appel (weekend@asac.climbing.nl)

PeRCo: Jet Vessies (prcommissaris@asac.climbing.nl)

MatCo: Jordy Koopmans (materiaal@asac.climbing.nl)